Kontakty

Pohřební služba Jana Jandová
Úzká 73, 252 62 Horoměřice

Odpovědná osoba: Jana Jandová, IČO: 70773106, koncesní listinu vydal Okresní živnostenský úřad Praha - západ v Praze 2 dne 24.1.2001.

   
Telefon nonstop:

                 +420 731 409 421
                 +420 220 971 129

                 +420 728 865 161

E-mail:               pohreb.sluzba@volny.cz

 

Úřední hodiny: PO – PÁ  8.00 – 12.00 ** 13.00 – 15.00 h.   (po předchozí dohodě se vám rádi budeme
věnovat i mimo naše úřední hodiny)      

SO, NE, SVÁTKY - ZAVŘENO                  

                                                            

 Pozn.: Objednavatel pohřbu a přímí příbuzní mají dle zákoníku práce nárok na volno od zaměstnavatele za účelem sjednání pohřbu a účasti na něm. Potvrzení obdržíte u nás při sjednání pohřbu.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 26 zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato 

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“